Признание определения суда недопустимым доказательством — ходатайство

КЛОПОТАННЯ

про визнання письмових доказів по справі неналежними та недопустимими

08.08.2020 старшим слідчим прокуратури Мирод Б.П. було підготовлено та направлено до суду клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

З даного приводу слід зазначити, що у своєму клопотанні слідчий Мирод Б.П. просив суд надати дозвіл на проведення НС(Р)Д у кримінальному провадженні № 42017051120000153 від 27.08.2019 (!), яке у свою чергу, ніякого відношення до мене не має, та за цим провадженням, досудові розслідування відносно мене не здійснювались.

Однак суд, без достатніх на те підстав,  надає згоду органу досудового розслідування на проведення НС(Р)Д саме у кримінальному провадженні № 42017051120000155  від 08.08.2020.

Таким чином вважаю, що клопотання слідчого Мирод Б.П. від 08.08.2020 є неналежним доказом по справі, а ухвала Апеляційного суду Донецької області від 09.08.2020 «Про надання дозволу на проведення НС(Р)Д» — недопустимим доказом.

У відповідності до ст. 84 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до положень ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Згідно вимог ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів — з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 86, 89, 94 КПК України, —

 ПРОШУ СУД:

1. Визнати   клопотання старшого слідчого Мирода Б.П. від 08.08.2020 «Про надання дозволу на проведення НС(Р)Д» — неналежним доказом.

2. Визнати ухвалу Апеляційного суду Донецької області від 09.08.2020 «Про надання дозволу на проведення НС(Р)Д в кримінальному провадженні № 42017051120000155  від 08.08.2020» — недопустимим доказом.

 ____________                                                                                                 М.М. Сидоренко

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.