Могут ли исполнители получить доступ к счетам должников?

Национальный банк Украины дал право финансовым учреждениям, открывать по запросу исполнителей денежные суммы, которые хранятся на счетах должников в украинских банках.

Банкиры говорят, что это решение облегчить работу частным и государственным исполнителям.

При этом, постановление не меняет правила информирования государственных и частных исполнителей, а уточняет состав предоставляемой им информации. Такое решение должно облегчить работу исполнителям, поскольку теперь они гарантировано получают информацию о номере счета.

Соответствующее постановление регулятора  от 12.02.2021 №18 вступило в силу 16 февраля 2021 года. Полный текст данного решения приведен ниже на государственном языке.


Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
12 лютого 2021 року м. Київ № 18

Про внесення змін до Правил зберігання, захисту,
використання та розкриття банківської таємниці

     Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та з метою вдосконалення порядку зберігання, захисту, використання та
розкриття банківської таємниці Правління Національного банку України постановляє:
1. Унести до пункту 3.10 глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за №935/12809 (зі змінами), такі зміни:
1) пункт після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
“Інформація стосовно наявності та/або стану рахунків боржника повинна містити номери рахунків, відкритих боржником у банку, а також суми коштів, які наявні на таких рахунках.”
У зв’язку з цим абзаци другий – восьмий уважати відповідно абзацами третім – дев’ятим;
2) у абзаці третьому слова “в абзаці першому” замінити словами “в абзацах першому та другому” 2
2. Юридичному департаменту (Владислав Бедненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова                                                                                                            Кирило ШЕВЧЕНКО

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.