Иск в суд о возмещении материального и морального ущерба

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення матеріальної та моральної шкоди 

Я, Петренко О.І. є власником двокімнатної квартири № 22, яка розташована по пр-т Комбайнерів, 136 у м. Києві, що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за заповітом від 28.12.2011 № № 2-3211 та витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Моєю сусідкою, через стінку у 2-ій кімнаті (спальня площею 10,9 кв.м.) є відповідачка по справі Сидоренко І.І., яка є власницею двокімнатної квартири № 11, розташованої  у будинку № 136 по пр-ту Комбайнерів у м. Києві, що підтверджується  Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 23.02.2021 № 245123435.

16 жовтня 2020 року у наслідок порушення правил та норм будівництва з боку відповідачки, в стіні моєї кімнати (спальня площею 10,9 кв.м.), яка є суміжної стіною з квартирою відповідачки, було утворено наскрізний отвір у наслідок руйнування стіни, чим мені було завдано матеріальну шкоду.

Того ж дня, 16.10.2020 комісією в складі голови правління ОСББ «Комбайнерів 136» Горбатько О.В. було проведено обстеження квартири з метою виявлення причин заподіяної мені шкоди.

Згідно Акту про наслідки руйнування № 1 від 16.10.2020, встановлено, що в кв. № 22, розташованої в будинку № 136 по пр-ту Комбайнерів відбулося руйнування стіни з боку власників кв. № 11, що розташована у цьому ж будинку. Причиною руйнування стіни у квартирі № 22 є порушення мешканцями квартири № 11 правил та норм будівництва, яке призвело до руйнування стіни.

У наслідок завданої мені шкоди я звернулася із відповідною заявою до Центрального ВП ГУ НП в Київській області, про що мені було повідомлено, що моя заява була зареєстрована у Журналі ЄО за № 391236 від 16.10.2020. Також у ході перевірки ознак кримінального правопорушення виявлено не було.

Для встановлення вартості відновлювального ремонту у кімнаті, де було зруйновано частину стіни, я звернувся з заявою до товариства з обмеженою відповідальністю «Емпірєй-Буд» з проханням провести будівельно-технічне дослідження вартості ремонтних робіт.

Відповідно до кошторисного дослідження, розмір  розмір відновлювальних ремонтних робіт у кімнаті, де було зруйновано частину стіни, становить 11267,37 грн.

З метою досудового врегулювання спору, я зверталась на адресу відповідачки по справі з пропозицією сплатити мені суму грошових коштів для проведення ремонтних робіт у кімнаті моєї квартири, однак відповідачка, станом на теперішній час, суму завданої мені шкоди не компенсувала, пошкоджену стіну не відновила.  Тому для захисту своїх порушених прав я була вимушена звернутися із даним позовом до суду. 

Крім того, внаслідок руйнування стіни у кімнаті моєї квартири  (спальня площею 10,9 кв.м.), було завдано моральну шкоду, яка виразилась у емоційному стресі, душевних стражданнях, негативних емоціях, переживаннях з приводу пошкодження квартири, через що кімната стала непридатною для користування без проведення ремонту.

Також через руйнування частини стіни у моїй кімнаті, яка є спальнею, було порушено звичний та розмірений спосіб мого життя, виникла необхідність докладання додаткових зусиль для його нормалізації та витрачання свого власного дорогоцінного часу для вирішення проблем пов’язаних з усуненням наслідків невдалого ремонту сусідів.

Відповідно до ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Абзацом другим ч. 3 ст. 23 ЦК України передбачено, що розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

Згідно ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Відповідно до Пленум Верховного Суду України у пункті 2 Постанови від 27 березня 1992 року № 6 «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди», розглядаючи позови про відшкодування шкоди, суди повинні мати на увазі, що шкода, заподіяна особі і майну громадянина або заподіяна майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її заподіяла, за умови, що дії останньої були неправомірними, між ними і шкодою є безпосередній причинний зв’язок та є вина зазначеної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Пунктом 3 ч. 2 ст. 23 ЦК України передбачено, що моральна шкода полягає у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

У відповідності до роз’яснень п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31 березня 1995 року “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Пунктом 5 даної Постанови визначено, що відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності обов’язковому з’ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв’язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні. Зокрема, підлягає з’ясуванню, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин ия кими діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору.

Додатково вказую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Виходячи з вище викладеного та керуючись.. Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 4, 19 ЦПК України,-

 ПРОШУ:

1. Прийняти позовну заяву та відкрити судове провадження.

2. Призначити будівельно — технічну  і   товарознавчу   експертизу  длявстановлення вартості пошкоджених речей та поновлюваного ремонту квартири.

3. Стягнути з Сидоренко І.І.  на  мою  користь  матеріальну  шкоду у сумі 11267,37 грн, завдану відповідачкою у результаті порушення норм і правил проведення ремонтних (будівельних) робіт у власній квартирі, що призвело до руйнування стіни у кімнаті моєї квартири  (спальня площею 10,9 кв.м.).

4. Стягнути з відповідачки на мою користь моральну шкоду у розмірі 5633, 50 грн., що становить 50% від вартості завданих матеріальних збитків.

«____» ________2021 рік                                                                          ____________О.І. Петренко

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.