Заява про збільшення (уточнення) позовних вимог — зразок

ЗАЯВА

про збільшення (уточнення) позовних вимог

 

Мною, Петренко П.П. до Донецького окружного адміністративного суду було подано позовну заяву до ДП «Авангард» «Про зобов`язання нарахувати та виплатити індексацію грошового забезпечення».

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 11.01.2021 по справі №200/1111/21-а за моєю позовною заявою було відкрито адміністративне провадження та призначено справу до розгляду у порядку та за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 47 КАС України, крім прав та обов’язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п’ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

У відповідності до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого ПКМУ від 17 липня 2003  №1078 – далі Порядок №1078, (в редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин), у разі підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов`язкове державне соціальне страхування, значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків. Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення. У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати. У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру.

Аналіз наведеної норми пункту 5 Порядку №1078 дає підстави для висновку, що місяць, в якому відбулося підвищення тарифних ставок (окладів) є базовим місяцем при проведенні індексації грошового забезпечення військовослужбовців. Разом з тим, якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, то базовий період не змінюється, а сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 №1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу», яка набрала чинності 01.01.2008 та втратила чинність 01.03.2018 (далі — Постанова №1294), встановлено підвищені посадові оклади військовослужбовців, які визначені Додатком №1 до Постанови №1294.

Таким чином, січень 2008 року є місяцем підвищенням тарифних ставок (посадових окладів), а тому, відповідно до Порядку №1078, січень 2008 року є базовим місяцем для нарахування індексації грошового забезпечення військовослужбовців.

На підставі наведеного, вважаю, що нарахування індексації грошового забезпечення повинно проводитися в період із застосуванням базового місяця січня 2008 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади і органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

Згідно з ч. 1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 262 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд справи по суті за правилами спрощеного позовного провадження починається з відкриття першого судового засідання. Якщо судове засідання не проводиться, розгляд справи по суті розпочинається через тридцять днів  з дня відкриття провадження у справі.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 47  Кодексу адміністративного судочинства України, —

 ПРОШУ СУД:

1. Прийняти   заяву    про    збільшення    (уточнення)   позовних   вимог   та задовольнити її.

2. Визнати  протиправними     дії    ДП «Авангард»  щодо не нарахування та невиплати мені, Петренко Петру Петровичу індексацію грошового забезпечення за період з 01.01.2017 по 28.02.2018  у розмірі 43567 грн. 72 коп.

3. Зобов’язати ДП «Авангард», нарахувати та виплатити мені, Петренко Петру Петровичу індексацію грошового забезпечення за період з 01.01.2017 по 28.02.2018 у розмірі 43567 грн. 72 коп. із застосуванням базового місяця для обчислення індексу споживчих цін для розрахунку індексації грошового забезпечення — січень 2008 року.

«___» ______2021 рік                                                                          __________ П.П. Петренко

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.