Общее исковое производство в административном процессе (ходатайство)

В новой редакции Кодекса административного судопроизводства Украины (далее — КАС) от 15.12.2017 года предусмотрено разделение искового производства на общее и упрощенное. Целью такого нововведения является разгрузка судебной власти и обеспечения разумности сроков при решении дел. Однако, для лучшего понимания данных форм судопроизводства необходимо выделить их основные признаки.

Ответчик может возразить против упрощенного рассмотрения дела. В зависимости от обоснованности, суд его отклоняет или удовлетворяет и назначает рассмотрение дела по правилам общего искового производства и замену заседание для рассмотрения дела по существу подготовительным заседанием.

Согласно ч. 3 ст. 257 КАС Украины при решении вопроса о рассмотрении дела по правилам упрощенного или общего искового производства суд учитывает: 1) значение дела для сторон; 2) избранный истцом способ защиты; 3) категорию и сложность дела; 4) объем и характер доказательств по делу, в том числе нужно по делу назначать экспертизу, вызвать свидетелей и тому подобное; 5) количество сторон и других участников дела; 6) представляет ли рассмотрение дела значительный общественный интерес; 7) мнение сторон о необходимости рассмотрения дела по правилам упрощенного искового производства.

Согласно ч. 7 ст. 262 КАС Украины, ходатайство о рассмотрении дела в судебном заседании с извещением сторон ответчик должен представить в срок для подачи отзыва.

Ниже, приведен пример ходатайства  на украинском языке о назначении дела у слушанию в порядке общего искового производства. Івано-Франківський окружний адміністративний суд

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 46

Судді Боршовському Т.І.    

По справі № 300/2011/21

 

ПОЗИВАЧ:

СИДОРУК Артем Ігорович

77701, вул. Миру, 11

м. Івано-Франківськ

ІПН 3212347813

(000) 411-02-03

E-mail: yrist123@gmail.com

ВІДПОВІДАЧ:

Дніпровська міська рада

50101, Дніпропетровьска обл.,

м. Дніпро, пр-т Героїв, 184, ЄДРПОУ 23123448

тел. (0000) 333-22-44

E-mail: відсутній

 

КЛОПОТАННЯ

про призначення розгляду справи в порядку загального позовного провадження (з повідомленням сторін)

 

У проваджені Івано-Франківського окружного адміністративного суду перебуває адміністративна справа № 300/2011/21  за  позовом  громадянина  Сидорука  А.І. до Дніпровської міської ради «Про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання до вчинення дії».

Ухвалою суду від 25.01.2021 відкрито провадження в зазначеній справі розгляд якої призначено за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

З огляду на те, що результати розгляду вказаної  справи мають суттєве значення для Дніпровської міської ради, яка є органом місцевого самоврядування, що фінансується з місцевого бюджету на відповідний рік згідно затвердженого кошторису та стягнення певних коштів може вплинути на рівень виконання покладених обов’язків по підвищенню рівня життя населення громади, вважаємо за необхідне провести розгляд справи в порядку загального позовного провадження (з повідомленням сторін).

Окрім цього, з метою захисту прав та Дніпровської міської ради, остання має намір викликати та допитати у ході розгляду справи певних свідків, які можуть надати свідчення, що мають істотне значення для правильного, всебічного та об’єктивного розгляду зазначеної справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 257 КАС України при вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) значення справи для сторін; 2) обраний позивачем спосіб захисту; 3) категорію та складність справи; 4) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; 5) кількість сторін та інших учасників справи; 6) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 7) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Згідно до ч. 7 ст. 262 КАС України, клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 257, 262 КАС України, —

 ПРОШУ СУД:

1. Призначити розгляд    справи    №  300/2011/21    за    позовом   громадянина Сидорука А.І. до Дніпровської міської ради в порядку загального позовного провадження (з повідомленням сторін).

2. Долучити зазначене клопотання до матеріалів справи.

 

Додатки: квитанція про надіслання клопотання позивачу на 1 арк. в 1 прим.

 

Представник відповідача

за довіреністю                                                                          __________ О.М. Хохлов

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.