Заявление о признании исполнительного листа таким, который не подлежит исполнению

Исполнительный лист должен соответствовать требованиям к исполнительному документу, установленным Законом Украины «Об исполнительном производстве».

Суд, выдавший исполнительный лист, может по заявлению взыскателя или должника исправить ошибку, допущенную при его оформлении или выдачи, или признать исполнительный лист не подлежащим исполнению, и взыскать в пользу должника безосновательно полученное взыскателем по исполнительному листу.

Суд рассматривает заявление в десятидневный срок в судебном заседании с извещением взыскателя и должника и выносит определение. Неявка взыскателя и должника не является препятствием для рассмотрения заявления. К рассмотрению заявления суд вправе своим определением приостановить взыскание по исполнительному листу, а также истребовать исполнительный лист.
Суд определением вносит исправления в исполнительный лист, а в случае если он был выдан ошибочно или если обязанность должника отсутствует полностью или частично в связи с его прекращением добровольным исполнением должником или другим лицом или по другим причинам, суд признает исполнительный лист не подлежащим исполнению полностью или частично. Если взыскание по такому исполнительному листу уже состоялось полностью или частично, суд одновременно по требованию должника взыскивает в его пользу безосновательно полученное взыскателем по исполнительному листу.

Ниже представлен образец заявления о признании исполнительного листа таким, который не подлежит исполнению для подачи в исполнительную службу. 


Харківський окружний адміністративний суд

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська 18-Б-3

 

ДП «АВАНГАРД»

65678, м. Харків пр-т Короленко, 11

тел. (057) 525-61-83 тел.моб. (000) 777-72-88

E-mail: 308767896@mail.gov.ua

 

Справа № 820/2721/20 (головуючий суддя Рубан В.В.)

за позовом громадянина Петренко І.І. до ДП «Авангард» 

«Про визнання незаконними та протиправними дій,

скасування рішення, зобов’язання вчинити певні дії»

 

 ЗАЯВА

про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню

 

18 жовтня 2020 року Харківським окружним адміністративним судом винесено постанову по справі № 820/2721/20, у якій частково задоволені позовні вимоги громадянина Петренко І.І. до ДП «Авангард», у тому числі щодо зобов’язання ДП «Авангард» провести перерахунок одноразової грошової допомоги при звільненні з урахуванням надбавки за вислугу років, яку Петренко І.І. отримав протягом червня-грудня 2018 року на підставі наказу від 04.07.2014 № 688 і здійснити відповідну виплату.

Виконавчий лист № 820/2721/20 від 18.10.2020 про виконання зазначеного вище рішення суду було видано Харківським окружним адміністративним судом 24.01.2020.

25.04.2020 заступником начальника відділу Центрального відділення державної виконавчої служби м. Харкова ГТУ юстиції у Харківської області Хавал В.В. було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 562623456 щодо зобов’язання ДП «Авангард» провести перерахунок одноразової грошової допомоги при звільненні з урахуванням надбавки за вислугу років, яку Петренко І.І. отримав протягом червня-грудня 2019 року на підставі наказу від 04.07.2014 № 6388 і здійснити відповідну виплату.

Разом із цим, відповідно п. 37.10. Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні, затвердженої наказом від 04.07.2014 № 688, особам, виплачується одноразова грошова допомога в порядку та розмірах, визначених Порядком затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 460 (Надалі — Порядок).

Згідно із п. 4 Порядку, допомога виплачується з розрахунку місячного грошового забезпечення (без урахування винагород), на яке має право працівник  НА ДЕНЬ ЗВІЛЬНЕННЯ. Тобто останній повний місяць.

До місячного грошового забезпечення позивача при розрахунку одноразової грошової допомоги при звільненні застосовується останній повний місяць роботи, а саме березень 2020 року до якого входить: посадовий оклад – 530,00 грн., надбавка за вислугу років (10 %) – 56,00 грн., оклад– 30,00 грн., надбавка за виконання особливо важливих завдань (НВОЗ) – 308,00 грн., премія – 3604,00 грн. що разом складає 4528,00 грн. 4% від 4528,00 грн – 181,12 грн.

Таким чином, розмір одноразової допомоги при звільненні Петренко І.І. складає: 181,12 грн. (4 % від місячного грошового забезпечення) * 14 (кількість повних прослужених місяців) = 2535,68 грн.

Вказана сума була нарахована та виплачена позивачу, ще на день звільнення та до початку відкриття виконавчого провадження, зазначене підтверджується відповідними платіжними документами (довідка від 14.05.2020 № 0506; платіжне доручення від 19.04.2020 № 655).

Інший порядок обчислення та виплати одноразової грошової допомоги при звільненні чинним законодавством не передбачений.  

 Відповідно до ч. 1 ст. 374 КАС України суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню.

Згідно частини 2 ст. 374 КАС України, суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, якщо його було видано помилково або якщо обов’язок боржника відсутній повністю чи частково у зв’язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин.

На підставі викладеного, керуючись ст. 374 КАС України, —

ПРОШУ СУД:

1. Визнати виконавчий лист   № 820/2721/20   від   10.2020  виданий Харківським окружним адміністративним судом 24.01.2020 у частині зобов’язання ДП «Авангард» провести перерахунок одноразової грошової допомоги при звільненні з урахуванням надбавки за вислугу років, яку Петренко І.І. отримав протягом червня-грудня 2020 року на підставі наказу від 04.07.2014 № 688 і здійснити відповідну виплату таким, що не підлягає виконанню у зв’язку із добровільним виконанням боржником своїх зобов’язань.

2. До розгляду цієї заяви винести ухвалу про зупинення виконання за виконавчим листом № 820/2721/20 від 18.10.2020 виданим Харківським окружним адміністративним судом, направивши зазначену ухвалу на адресу Центрального відділення державної виконавчої служби м. Харкова ГТУ юстиції у Харківській області.

 

Директор ДП «Авангард»                                                                               _____________ С.І. Сидоренко

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.