Ходатайство о злоупотреблении процессуальными правами

В случае злоупотребления процессуальными правами представителем участника дела суд, учитывая конкретные обстоятельства дела, может взыскать штраф как с участника дела, так и с его представителя.

Как показывает практика Верховного Суда, ответственными за злоупотребление процессуальными правами в большинстве случаев признаются именно участники судебного процесса, а не их представители. Если Суд считает, что в конкретном случае ответственным должен быть адвокат, то более распространенной является практика вынесения частных определений с их последующим направлением в соответствующих квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры, а не наложение на адвоката штрафа.

В то же время есть примеры наложения штрафа на представителя участника процесса. Постановлением от 12.07.2018 г.. По делу №910 / 11436/16 Верховный Суд признал заведомо ложному повторно заявленный представителем участника дела отвод и решил применить к представителю штраф в размере 1762 грн.

Практика Верховного Суда свидетельствует, что Верховный Суд пытается активно противодействовать злоупотреблению процессуальными правами – накладывает на участников процесса и их представителей штрафы, возвращает и оставляет без рассмотрения заявления и жалобы, обращается в квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры. Бесспорно, это будет дисциплинировать участников судебного процесса, стимулировать их добросовестно пользоваться процессуальными правами и способствовать суда в исполнении его функций.

Ниже, приведен пример ходатайства на украинском языке о привлечении к административной ответственности участника процесса за злоупотребление процессуальными правами.Харківський окружний адміністративний суд

61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3

 

судді Волошину Д.А.

по справі № 820/20123/20

 

ДП «Авангард»

Ідентифікаційний код юридичної особи 23377748

03321, Київська область

м. Київ пр-т Космонавнтів, 182

тел. (044) 352-11-83

E-mail: 12345756@mail.gov.ua

КЛОПОТАННЯ

про зловживання процесуальними правами та залишення позивної заяви без розгляду

У Вашому проваджені перебуває адміністративна справа № 820/20123/20 за позовом громадянина Петренка І.І. до ДП «Авангард» «Про визнання незаконними та протиправними дій, скасування наказу, зобов’язання вчинити певні дії».

І. У СВОЇХ ПОЗИВНИХ ВИМОГАХ ПОЗИВАЧ ПРОСИТЬ ШАНОВНИЙ СУД:

1. Визнати незаконними та протиправними дії ДП «Авангард» щодо виконання рішення Харківського окружного адміністративного суду від 21.06.2020 та Харківського апеляційного адміністративного суду від 16.11.2020 по справі №820/10123/20 лише в частині анкетних даних, замінивши Петренка Вадима Івановича на Петренко Івана Івановича, а в частині внесення зміни в частині пільгового обчислення вислуги років, відповідно до вимог наказу за № 123 від 04.07.2014 “Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні ” відмовились виконувати зазначене рішення суду.

2. Визнати незаконними та протиправними дії ДП «Авангард» щодо відмови добровільно виконувати рішення Харківського окружного адміністративного суду від 21.06.2020 та Харківського апеляційного адміністративного суду від 16.11.2020 року по справі №820/1123/20.

Крім того, позивач надав заяву про відсутність іншого позову (позову) до ДП «Авангард» з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Проте, вище вказана заява не відповідає дійсності та вводить суд в оману, оскільки до відкриття провадження по справі № 820/20123/20, позивач зловживаючи процесуальними права, 23.03.2020 року звернувся до Харківського окружного адміністративного суду із заявою про  визнання незаконними дій та бездіяльності, вчинених суб’єктом владних повноважень – ДП «Авангард», на виконання рішення Харківського окружного адміністративного суду від 21.06.2020 року та рішення Харківського апеляційного адміністративного суду від 16.11.2020 року у адміністративній справі № 820/10123/20.

По вищевказаній заяві 27.03.2020 року Харківський окружний адміністративний суд прийняв ухвалу, якою заяву Петренко І.І. про визнання незаконними дій та бездіяльності, вчинених суб’єктом владних повноважень – ДП «Авангард», на виконання рішення Харківського окружного адміністративного суду від 21.06.2020 року та рішення Харківського апеляційного адміністративного суду від 16.11.2020 року у адміністративній справі № 820/10123/20 – повернути заявнику, у зв’язку із пропущенням строків звернення до суду. Підстави пропуску строку звернення до адміністративного суду, вказані Петренко І.І.  у клопотанні про поновлення строку звернення до адміністративного суду з заявою в порядку ст. 383 КАС України – визнати неповажними.

Підстави зазначенні у клопотання про поновлення строків на звернення до суду (напевно такі як і у клопотанні про поновлення строків по справі 820/2123/20), які були визнанні судом неповажними, Петренко І.І. зазначив, що виконавчі листи від 07.12.2020 року видані у даній справи Харківським окружним адміністративним судом не підлягають виконанню в примусовому порядку, у зв’язку з допущеними помилками при оформлені їх судом та по теперішній час помилки не виправлені, у зв’язку з відсутністю адміністративної справи в суді. Крім того, вказую, що про відмову виконувати рішення суду відповідачем в добровільному порядку позивачу стало відомо з отриманого листа у березні 2019 року та він намагався оскаржити дії відповідача до Міністерства, що також виявилось безрезультатним.

ІІ. КРІМ ТОГО, У СВОЇХ БЕЗПІДСТАНИХ ПОЗИВНИХ ВИМОГАХ ПОЗИВАЧ ПРОСИТЬ ШАНОВНИЙ СУД

визнати незаконними та    протиправними  дії  ДП  «Авангард»   щодо надання грошового атестату, на підставі звернення Петренко І.І. від 02.07.2020 для перерахунку раніше встановленої пенсії Петренко І.І., в якому вказана вислуга років 30%, що не відповідає дійсності і вимогам наказу за № 677 від 04.07.2014 “Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні”, без урахування попередньої роботи у пільговому обчисленні;

Дана позивна вимога є безпідставною, оскільки суд у справі № 820/10123/20 надав правову оцінку, щодо надбавки за вислугу років, а саме:

Враховуючи викладене, колегія суддів приходить до висновку про те, що дії ДП «Авангард», п.2.1 наказу №221 від 17.10.2017 року в частині визначення вислуги років у пільговому обчислені Петренко І.І. є протиправними, а, відтак, вважає позовні вимоги про зобов’язання ДП «Авангард» виплатити Петренко І.І. надбавку за вислугу років у розмірі 30 %, яку Петренко І.І. недотримував протягом липня-грудня 2015 року, що встановлено наказом за №677 від 04.07.2015 року “Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні”, і провести індексацію цих грошових доходів та здійснити відповідну виплату; зобов’язання ДП «Авангард»  зробити перерахунок грошового забезпечення, у зв’язку невірним нарахуванням розміру надбавки за вислугу років, з урахуванням надбавки за виконання особливо важливих завдань з липня 2015 року по жовтень 2016 року, відповідно до наказу за №677 від 04.07.2015 року, і провести індексацію цих грошових доходів та здійснити відповідну виплату; зобов’язання ДП «Авангард»  зробити перерахунок одноразової грошової допомоги, з урахуванням невиплачених коштів, відповідно до наказу за №677 від 04.07.2015 року та провести індексацію цих грошових доходів та здійснити відповідну виплату, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 45 КАС України, учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами. Зловживання процесуальними правами не допускається.

З урахуванням конкретних обставин справи суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню адміністративного судочинства, зокрема:

1) подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним або дія якого закінчилася (вичерпана), подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин, заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення інших аналогічних дій, які спрямовані на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи чи виконання судового рішення;

2) подання декількох позовів до одного й того самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав, або подання декількох позовів з аналогічним предметом і з аналогічних підстав, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями;

3) подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер;

4) необґрунтоване або штучне об’єднання позовних вимог з метою зміни підсудності справи, або завідомо безпідставне залучення особи як відповідача (співвідповідача) з тією самою метою;

5) узгодження умов примирення, спрямованих на шкоду правам третіх осіб, умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у справі.

Якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням обставин справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання.

Суд зобов’язаний вживати заходів для запобігання зловживанню процесуальними правами. У випадку зловживання учасником судового процесу його процесуальними правами, суд застосовує до нього заходи, визначені цим Кодексом.

Відповідно до ст. 149 КАС України, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках:

1) невиконання процесуальних обов’язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу;

2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству;

3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин суб’єктом владних повноважень.

У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВИЩЕ ВИКЛАДЕНИМ, ПОЗИВАЧ ЗЛОВЖИВ СВОЇМИ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВА, ЩО СУПЕРЕЧИТЬ ЗАВДАННЮ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 2, 44, 45, 47, 149 КАС України

ПРОШУ:

1. Визнати зловживанням Петренко І.І. процесуальними правами.

2. Постановити ухвалу про стягнення з Петренко І.І. в дохід Державного бюджету України штраф у сумі трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

3. Позивну заяву  Петренко І.І.      до  ДП «Авангард»      «Про   визнання незаконними та протиправними дій, скасування наказу, зобов’язання вчинити певні дії» у справі № 820/20123/20 залишити без розгляду.

  

Представник ДП «Авангард»

по довіреності                                                                                          ____________І.В. Сидоренко

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.