Позовна заява про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню

Жовтневий районний суд м. Маріуполя

87555, пр-т Металургів, 31 м. Маріуполь

 

ПОЗИВАЧ:  СИДОРЕНКО Сидор Сидорович

 паспорт громадянина України серія ВВ № 12345

 ІНН: 1234156789

 87500, м. Маріуполь вул. Героїв України, 16

 моб. тел. (090) 123-45-67

 засоби електронного зв’язку відсутні

 

ВІДПОВІДАЧ:  ТОВ «Фінансова компанія «АЛАНД»

 ЄДРПОУ 42642578

 01033, м. Київ вул. Саксаганського, 14 оф. 301

 тел. +380937009595; +380687009595

 Е-mail:  невідомий

 

ТРЕТЯ ОСОБА 1:    Приватний нотаріус Житомирського міського

 нотаріального округу

 ГОРАЙ Олег Станіславович

 10008, вул. Велика Бердичівська, 35, м. Житомир

 ЄДРПОУ 3089721891

 Засоби зв’язку: невідомі

 

ТРЕТЯ ОСОБА 2:  Приватний виконавець виконавчого округу

міста Києва

МАЛКОВА Марія Вікторівна

 РНОКПП: 3170813723

02094, м. Київ, вул. Поправки Юрія, 6 оф. 14

 тел. (044) 344-03-82; (067) 617-65-02

 Е-mail:  malkova.pv@gmail.com

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню

 05.11.20__ мною було отримано лист приватного виконавця виконавчого округу міста Києва МАЛКОВОЙ Марії Вікторівни з якого мені стало відомо про наявність виконавчого напису № 12345 від 04.09.20__, що видав приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу  ГОРАЙ Олег Станіславович про стягнення з мене на користь ТОВ «Фінансова компанія «АЛАНД» заборгованості в розмірі 8765, 93 грн.

При цьому, сам нотаріальний напис № 12345 мені надано не було.

Вважаю, що зазначений виконавчий напис не підлягає виконанню так як він вчинений з порушенням діючого законодавства, зокрема, документи, які надані для вчинення виконавчого напису не свідчать про безспірність суми заборгованості; не надано доказів видачі кредиту та сплати заборгованості; виконавчий напис вчинено за період більше ніж три роки.

Відповідно ст. 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і порядку, встановлених законом.

Відповідно до п. 19 частини 1 ст. 34 Закону України «Про нотаріат» виконавчий напис є нотаріальною дією, що вчиняють нотаріуси.

У відповідності до ст. 87 Закону України «Про нотаріат», для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість.  Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Главою 16 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5 передбачено порядок вчинення виконавчих написів.

Згідно п. 1.1. даної Глави, для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, або на правочинах, що передбачають звернення стягнення на майно на підставі виконавчих написів.

Згідно п. 1.2 Інструкції, перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, установлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 1 Переліку документів за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999р. №1172, для одержання виконавчого напису надаються: оригінал нотаріально посвідченої угоди, документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.

Відповідно до ст. 89 Закону України «Про нотаріат» у виконавчому написі повинні зазначатися: дата (рік, місяць, число) його вчинення, посада, прізвище, ім`я, по батькові нотаріуса, який вчинив виконавчий напис; найменування та адреса стягувача; найменування, адреса, дата і місце народження боржника, місце роботи (для громадян), номери рахунків в установах банків (для юридичних осіб); строк, за який провадиться стягнення; суми, що підлягають стягненню, або предмети, які підлягають витребуванню, в тому числі пеня, проценти, якщо такі належать до стягнення; розмір плати, сума державного мита, сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника; номер, за яким виконавчий напис зареєстровано; дата набрання юридичної сили; строк пред`явлення виконавчого напису до виконання. Виконавчий напис скріплюється підписом і печаткою нотаріуса.

Пунктом 3.1 Інструкції визначено, що нотаріус вчиняє виконавчі написи: якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем; за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями — не більше одного року.

Крім того пункт 3.3 Інструкції передбачає, що якщо для вимоги, за якою вчиняється виконавчий напис, законом установлено інший строк давності, виконавчий напис вчиняється у межах цього строку.

Пунктом 3.5 Інструкції передбачено, що при вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1172.

Згідно ст.88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями — не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Відповідно до п.13 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні» при вирішення справ пов`язаних з оскарженням відмови у видачі виконавчого напису або його видачею відповідно до Закону України «Про нотаріат» виконавчий напис може бути вчинено нотаріусом за умови, що наявність безспірної заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем підтверджується відповідними документами.

Пунктом 8 зазначеної вище постанови передбачено, що суд при вирішенні питання про обґрунтованість повинен виходити з того, що нотаріальні дії повинні вчинятись у суворій відповідності з встановленими для даного органу чи особи компетенцією і порядком їх вчинення.

На думку суду, у даному випадку, нотаріус при вчиненні оспорюваного виконавчого напису не переконався належним чином у безспірності розміру сум, що підлягають стягненню за виконавчим написом, чим порушив норми Закону України «Про нотаріат» та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.

У п. 10 «Узагальнення судової практики розгляду справ про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні» від 07.02.2014 року Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ роз`яснено, що однією з об`єктивних причин оскарження виконавчих написів є поверхневий підхід нотаріуса до вирішення питання про можливість вчинення виконавчого напису у кожному конкретному випадку. Поза увагою нотаріуса часто лишається те, що стягувачі, звертаючись за вчиненням виконавчого напису, необґрунтовано завищують суми своїх вимог, включаючи до їх складу всі санкції, комісії, винагороди, або звертаються про стягнення спірного боргу. Тому судами під час розгляду таких справ має бути враховано пред`явлені банками розрахунки заборгованості за кредитними договорами, суми, які зазначені у письмових вимогах та виконавчих написах нотаріусів, з`ясовано всі обставини у справі, зокрема чи є за боржником сума боргу. При цьому судам слід особливу увагу приділяти спірності сум у частині зазначення різних сум у письмовій вимозі та у виконавчому написі.

Відповідно до Постанови Верховного Суду України від 05 липня 2017 року у справі за № 6-887цс17 суд при вирішенні спору про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, не повинен обмежуватися лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з Переліком документів. Для правильного застосування положень статей 87, 88 Закону України «Про нотаріат» у такому спорі суд повинен перевірити доводи боржника в повному обсязі й установити та зазначити в рішенні чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису.

Згідно ст.12 та ст. 81 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, і сторони у справі мають рівні права щодо надання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.

Кожна сторона повинна довести ті обставини на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Виходячи з цього, вважаю, що нотаріусу не було надано всіх необхідних документів, що підтверджують безспірність заборгованості у межах строку, за який виконавчий напис може бути видано, оскільки нотаріус вчиняє виконавчі написи за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років.

Таким чином, ані відповідачем, ані нотаріусом не надано доказів щодо безспірності вимог до боржника на момент вчинення виконавчого напису, тому я вважаю, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Додатково зазначаю, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Керуючись ст. ст. 12,76,77,78,79,80,81,141,263,265 ЦПК України і на підставі ст. ст. 11, 638, 640, 651, 654, 1079 — 1083 ЦК України, ЗУ «Про нотаріат», ЗУ «Про виконавче провадження», —

ПРОШУ СУД:

1. Прийняти позов до свого провадження та розглянути його у порядку та за правилами спрощеного позовного провадження (без виклику  сторін).

2. Визнати виконавчий напис № 12345 від 04.09.20__, що видав приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ГОРАЙ Олег Станіславович про стягнення з мене на користь ТОВ «Фінансова компанія «АЛАНД» заборгованості в розмірі 8765,93 грн., таким, що не підлягає виконанню.

3. З метою забезпечення позовних вимог, витребувати від ТОВ «Фінансова компанія «АЛАНД» та приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ГОРАЙ Олега Станіславовича виконавчий напис  № 12345 від 04.09.20__ та документи на підставі яких було видано вказаний виконавчий напис.

«___» ______20__ року                                              _____________ С.С. Сидоренко

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.