Запрос в НАЗК

Национальное агентство по предотвращению коррупции (далее — Национальное агентство) является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.

К полномочиям Национального агентства относится проведение анализа состояния предотвращения и противодействия коррупции в Украине, деятельности государственных органов, органов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

В данном посте представлен примерный образец письменного запроса в НАЗК о предоставлении разъяснений по ситуации в которой могут усматриваться признаки коррупционного правонарушения.Національне агентство

з питань запобігання корупції

бульвар Дружби народів, 28,

м. Київ

 Сидоренко Сидор Альбертович

пр. Назарова, 182, м. Львів,

Львівська область, 34567

м.т. 000-123-45-67

електрона адреса: jrist@gmail.com

 

 Я, Сидоренко Сидор Альбертович, 16.07.1987 року народження, працюю у Львівській міській ради на посаді спеціаліста юридичного департаменту.

Порядок оренди житла для службовців міської ради, визначається відповідними керівними документами.

У зазначених нормативно-правових актах вказано, що для працівників міської ради, у разі відсутності службового жилого приміщення, міська рада зобов’язана орендувати житло для забезпечення ним своїх працівників та членів їх сімей або за їх бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найм) жилого приміщення.

Крім того, у вказаних нормативно-правових актах, зокрема, але не виключно у Законі України «Про запобігання корупції» не зазначено прямої норми заборони, щодо оренди житлових приміщень, які перебувають у власності мати або батька працівника органу, який орендує житло. При цьому у вказаному житловому приміщенні мати та батько не зареєстровані та не проживають.

Особливо, хочу звернути Вашу увагу на те, що саме на міську раду покладено обов’язок орендувати житлове приміщення для своїх працівників.

Моя мати, Сидоренко Олена Володимирівна, 27.09.1961 року народження, у 2019 року придбала житловий будинок у м. Львові. Хоча сама у цьому житловому будинку не проживає. Більш того, вона зареєстрована за адресою, житлового будинку, що знаходиться на території тимчасово не підконтрольної Україні.

У зв’язку із вищевикладеним та для запобігання виникнення корупційних правопорушень прошу надати роз’яснення, а саме:

Чи буде склад корупційного правопорушення в працівників міської ради, у тому числі у моїх, якщо Львівська міська рада, укладе договір оренди житлового приміщення, що належить моєї матері, Сидоренко Олені Володимирівні 27.09.1961 року народження, в якому вона не зареєстрована та не проживає та у подальшому наддасть мені для проживання. При цьому, мати не буде зі мною проживати у орендованому приміщенні та не буде пов’язана зі мною спільним побутом та виключно вона буде розпоряджатись коштами отриманими від оренди вище вказаного житлового приміщення.

Якщо, ви вбачаєте склад корупційного правопорушення у вищезазначених діях, то прошу вказати склад правопорушення, в чиїх саме діяннях, із посиланням на норми закону в якому міститься пряма норма заборони оренди такого приміщення, оскільки органи державної влади та посадові особи, як того вимагає ст. 12 Конституції України зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Прошу Вас надати вказані роз’яснення виключно з посиланням на норми закону без застосування аналогій права чи закону.

«__».09.20__ року                 _______________________                  С.А. Сидоренко

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.