Заявление о снятии судимости

В настоящее время, встречается все больше ситуаций, когда с граждан требуют так называемую справку об отсутствии судимости. Такая необходимость может возникнуть при оформления визы, при трудоустройстве и при получении разрешения на ношение травматического или охотничего оружия.

Для тех граждан, которые чисты перед законом и не имели судимости, предоставление такой справки не будет является проблемой, однако гражданам, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, оформление каких-либо документов, требующих предоставление справки о «несудимости» может стать настоящей проблемой.

 В соответствии со ст. 538 УПК Украины после отбытия наказания в виде лишения свободы или ограничения свободы суд, постановивший приговор, вправе рассмотреть вопрос о снятии судимости с этого лица по его ходатайству.

Частями 1,3 ст. 91 УК Украины предусмотрено, если лицо после отбытия наказания в виде лишения свободы примерным поведением и добросовестным отношением к труду доказал свое исправление, то суд может снять с него судимость до истечения сроков, указанных в статье 89 настоящего Кодекса. Снятие судимости допускается лишь по истечении не менее половины срока погашения судимости, указанного в статье 89 настоящего Кодекса.

Ниже представлен образец заявления о снятии судимости с лица отбывшего наказание, с внесением соответствующих ведомостей в единую информационную систему МВД. 

Личаківський районний суд м. Львова

79007, вулиця Богдана Лепкого, 16, Львів, Львівська область

 

СИДОРЕНКА Сидора Сидоровича

79011, вулиця Савчука, 30 кв. 14, Львів, Львівська область

ІПН 3012345677

Паспорт серія ВВ № 123456 виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС

України у Львівській області 22.12.2002

тел. моб. (097) 123-45-67

 

Звільнений від сплати судового збору на підставі

ст. 5 Закону України «Про судовий збір»

 

КЛОПОТАННЯ

про зняття судимості

Вироком Личаківського районного суду м. Львова від 16.09.2019 мене, Сидоренка С.С. було визнано винним  у вчинені злочинів передбачених ст.ст. 296 ч. 4, 187 ч. 3, 186 ч. 2, 304 КК України та призначено остаточне покарання у виді 8 (восьми) років позбавлення волі у кримінально-виконавчій установі з конфіскацією майна.

Одночасно із цим, вироком суду мене,  Сидоренка С.С., було звільнено від відбування призначеного покарання, у зв’язку із повним відбуттям покарання до скасування вироку Личаківського районного суду м. Львова, яким я був засуджений 14.10.2007 за ст.ст. 296 ч.4, 187 ч. 3, 186 ч. 2, 304 КК України до 8 (восьми) років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На даний час я працюю на посаді інструктора з водіння автошколи «КЕРМО».

З 27.05.2015 рішенням комісії ГШ ЗСУ МО України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій мені надано статус учасника бойових дій у зв’язку з проходженням військової служби за мобілізацією у період з 30.09.2014 по 16.04.2015.

По роботі я характеризуюсь з позитивного боку, що підтверджується відповідною службовою характеристикою з місця служби.

Відповідно до ст. 538 КПК України після відбуття покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі суд, який ухвалив вирок, має право розглянути питання про зняття судимості з цієї особи за її клопотанням.

Частинами 1,3 ст. 91 КК України передбачено, якщо особа після відбуття покарання у виді позбавлення волі зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення, то суд може зняти з неї судимість до закінчення строків, зазначених у статті 89 цього Кодексу. Зняття судимості допускається лише після закінчення не менш як половини строку погашення судимості, зазначеного у статті 89 цього Кодексу.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантується право людини і громадянина на справедливий суд, зокрема у рішеннях ЄСПЛ «Странніков проти України» вбачається, що згідно зі ст. 19 Конвенції, його функції полягають у забезпеченні Високими Договірними Сторонами їхніх зобов’язань за Конвенцією та протоколами до неї. Більше того, тоді як ст. 6 Конвенції гарантує право на справедливий суд, вона не встановлює ніяких правил стосовно допустимості доказів чи способу їх оцінки.

Згідно з ст. 55 Конституції України гарантовано, що кожен громадянин має право звернутися до суду за захистом прав і свобод.

Відповідно до приписів ст. 5 КК України випливає, що закон про кримінальну відповідальність, що частково пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище.

Положеннями п. 6 Постанови Пленуму Верховного суду України №16 від 26.12.2003 року «Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимостей» встановлено, що при вирішенні питання про погашення судимості правове значення має не тільки наявність вироку суду, яким особу визнано винною у вчиненні злочину, а й підстави та час її звільнення від відбування покарання, оскільки саме з цього часу в передбачених законом випадках особа вважається такою, що не має судимості, або починає обчислюватися строк, протягом якого вона вважатиметься такою, що має судимість.

На підставі викладеного, керуючись ст.88ч.3, 89,91 КК України, ст.ст.372,537-539 КПК України, —

ПРОШУ СУД:

1. Задовольнити клопотання про зняття з мене судимості.

2. Зняти з  мене,   Сидоренко    Сидора Сидоровича,  10.07.1985   року народження, уродженця м. Львова, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: 79011, вулиця Савчука, 30 кв. 14, м. Львів,  судимість за вироком Личаківського районного суду м. Львова від 16.09.2019.

3. Зобов’язати департамент інформаційних  технологій  МВС  України внести відомості до персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України про відсутність судимості у громадянина Сидоренко Сидора Сидоровича,  10.07.1985  року народження, уродженця м. Львова, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: 79011, вулиця Савчука, 30 кв. 14, м. Львів, за вироком  Личаківського районного суду м. Львова від 16.09.2019.

 

«___» _______20___ року                                                                         _______С.С. СИДОРЕНКО

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.