Доверенность на представление интересов предприятия

В соответствии с действующими нормами законодательства, руководитель предприятия, учреждения, организации, независимо от формы собственности, вправе выдать доверенность сотруднику своего предприятия или третьему лицу на представление интересов такого предприятия, без нотариального ее заверения.

Ниже представлен образец доверенности на представление интересов предприятия в судебных органах всех инстанций, полиции, прокуратуре и других, с возможностью реализовывать доверенным лицом права предусмотренные процессуальным законодательством.ДОВІРЕНІСТЬ

восьме травня  дві тисячі двадцятого року

м. Київ, Україна

 

          Я, СИДОРЕНКО Сидор Сидорович – директор ТОВ «Колос», діючи на підставі обов’язків по посаді, Статут товариства, у відповідності до вимог ст. 244 Цивільного кодексу України,

уповноважую

ПЕТРЕНКО Петра Петровича

(службове посвідчення серія АА № 012345 видане 19.01.2020)

представляти інтереси ТОВ «Колос» з усіх питань стосовно її господарської та будь-якої іншої діяльності в усіх державних та комерційних підприємствах, установах, організація та громадських об’єднаннях, правоохоронних та контролюючих органах усіх відомств та підпорядкувань (поліції, прокуратурі, Служби безпеки України, всіх інспекціях тощо), в органах та відділеннях Державної виконавчої служби з усіма правами, які надані Законом стороні виконавчого провадження, для чого надаю йому право представляти інтереси товариства в судах України всіх інстанцій (загальному місцевому суді, апеляційних судах, судах касаційних інстанцій, господарському та адміністративному суді) з усіма правами, які надані чинним законодавством підприємству як позивачу, відповідачу, третій особі чи іншій особі, що бере участь у справі, у тому числі з правом:

  • подання позову;
  • правом повної або часткової відмови від позовних вимог;
  • повного або часткового визнання позову, зміни предмету та підстав позову, укладання мирової угоди;
  • одержання рішення, ухвали, постанови, подання виконавчого листа до стягнення або пред’явлення наказу суду до виконання з правом одержання майна, коштів в ході виконання рішення суду;
  • оскарження рішень, ухвал, постанов суду у передбаченому чинним в Україні законодавством порядку;
  • брати участь від імені товариства у виконавчому провадженні, яке зачіпає інтереси частини або в якому частина виступає учасником тощо.

Також представнику за цією довіреністю надається право подавати заяви, документи у відповідні органи, установи та організації, одержувати необхідні довідки, документи та іншу інформацію у будь-яких державних або недержавних органах, установах, організаціях, ставити підпис від імені підприємства та виконувати всі інші дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності.

    Повноваження за цією довіреністю не можуть бути передані третій особі.

    Ця довіреність дійсна строком: до 31.12.2020 року.

 

 Директор ТОВ «Колос»                                                      _________С.С. СИДОРЕНКО

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.