Ходатайство о возобновлении сроков обжалования судебного приказа

В данной статье представлен образец заявления о возобновлении сроков обжалования судебного приказа, поскольку само решение суда было вынесено несколько лет назад, при этом должник узнал о его существовании только на стадии принудительного взыскания задолженности, которое происходило через наложение ареста на банковские счета, включая зарплату.

  

Московський районний суд  м. Харкова

61005, пр-т  Юбилейный, 38Е, м. Харків

ЗАЯВНИК:                                       

Комунальне підприємство «Харківводоканал»

61013, м. Харків, вул. Шевченка, 2

Ідентифікаційний код – 03361715

Email: office@vodokanal.kharkov.ua

Телефон:  (057) 712-15-21, 712-17-65 (ф.)

БОРЖНИК:                                      

Сидоренко Анастасія Іванівна

вул. Проекторна, буд. 17, кв. 002,

м.  Запоріжжя, 77500

тел. моб. (000) 111-00-11

паспорт № 056780000 від 09.05.2019,

орган, який видав: 1477

 облікова картка платника податків: 3555577080

 

КЛОПОТАННЯ

про поновлення пропущеного строку

         03.11.2016 Московський районний суд м. Харкова видав наказ про стягнення, у тому числі  з мене, на користь Комунального підприємства «Харківводоканал» за послуги з централізованого водопостачання за період з 01 серпня 2007 року по 30 вересня 2016 року, у розмірі 7704 грн. 72 коп., за послуги централізованого водовідведення за період з 01 липня 2011 року по 30 вересня 2016 року у розмірі 3801 грн. 10 коп., індекс інфляції за весь час прострочення у розмірі 2076 грн. 26 коп., три проценти річних від простроченої суми у розмірі 296 грн. 49 коп., а всього 13878 ( тринадцять тисяч вісімсот сімдесят вісім) грн. 57 коп., а також про стягнення суми судового збору у розмірі 689 (шістсот вісімдесят дев’ять) грн. 00 коп.

Судовий наказ набрав законної сили 30.11.2016.

Я, Сидоренко (дівоче прізвище Петренко) Анастасія Іванівна, дійсно до 04.12.2017 була зареєстрована за адресою: м. Харків вул. Широка, 7  кв. 00, але за вказаною адресою я не проживала з п’ятирічного віку, а фактично мешкала та мешкаю за адресою м. Запоріжжя вул. Проекторна, буд. 17, кв. 002.

Згідно зі ст. 104 Цивільного процесуального кодексу України (в редакції яка діяла на момент видання спірного судового наказу), після видачі судового наказу суд не пізніше наступного дня надсилає його копію боржникові рекомендованим листом із повідомленням.

Днем отримання боржником копії судового наказу є дата, зазначена у поштовому повідомленні про вручення. Якщо ж боржник відмовляється від отримання копії судового наказу або відсутній за вказаною адресою, днем отримання боржником копії судового наказу є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову боржника отримати копію судового наказу чи відмітки про відсутність боржника за вказаною адресою.

Стаття 105 Цивільного процесуального кодексу України (в редакції яка діяла на момент видання спірного судового наказу) регламентує право боржника протягом десяти днів з дня отримання копії судового наказу та доданих до неї документів подати письмову заяву про його скасування.

Тобто обов’язок суду після видання відповідного судового наказу надіслати його для вручення боржнику, який протягом встановленого законом строку має право звернутися із заявою про перегляд вказаного наказу.

З урахуванням того, що копія оспорюваного наказу мені не надсилалася та я її не отримувала у силу того, що я постійно проживаю у м. Запоріжжі, я практично не знала та не могла знати про існування вказаного судового наказу, який я до дійсного часу не отримувала. Про його існування я дізналася 29.09.2020 після того як за місцем моєї роботи мені повідомили про накладання арешту на мої банківські рахунки на які я отримую заробітну плату, у результаті чого, скориставшись електронними сервісами сайту Судової влади України я дізналася про існування вказаного наказу.

У наслідок чого вважаю, що мої права та законні інтереси порушені, а КП «Харківводоканал» не мала права звертатися до суду за отриманням судового наказу в порядку ст. 96 ЦПК України, а у випадку наявності боргу у спірних правовідносинах стягувати такий борг потрібно у позовному провадженні.

Відповідно до ст. 171 ЦПК України Розгляд заяви про скасування судового наказу заява про скасування судового наказу не пізніше наступного дня передається судді, визначеному у порядку, встановленому статтею 33 цього Кодексу. Заява боржника про скасування судового наказу, подана після закінчення строку, встановленого частиною першою статті 170 цього Кодексу, повертається, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку для подання цієї заяви. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 13, 171-173 ЦПК України, —

ПРОШУ СУД:

1.Поновити пропущений строк для звернення до суду із заявою про скасування судового наказу від 03.11.2016, виданого Московським районним судом м. Харкова по справі № 111/13000/16-ц (провадження № 4-н/600/700/16).

«___» _________20__ року                                                                  ____________А.І. Сидоренко

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.