Заявление об отмене судебного приказа

Каждый из нас является потребителем коммунальных услуг за которые мы вынуждены ежемесячно оплачивать определенный суммы, согласно выставленных счетов. К сожалению система предоставления коммунальных услуг несовершенна и зачастую между потребителями и поставщиками таких услуг возникают споры.

Так, в случае возникновения задолженности за предоставленные услуги, коммунальные службы имеют право обратиться в суд с соответствующим заявлением.  Подобные заявления рассматриваются судом в приказном производстве, то есть по итогам рассмотрения такого дела суд выносит решение в виде приказа. Особенностью приказного производства является то, что суд рассматривает такие дела без вызова сторон в судебное заседание. Таким образом, вы скорее всего, узнаете о существовании судебного приказа о взыскании задолженности за предоставленные коммунальные услуги уже по факту.

Однако, есть и обратная сторона медали! Судебный приказ может быть вами обжалован с момента, когда вы узнали о его существовании, даже по истечению нескольких лет с даты его вынесения.

Ниже представлен образец заявления об отмене судебного приказа о взыскании задолженности по коммунальным услугам. 

Московський районний суд  м. Харкова

61005, пр-т  Юбилейный, 38Е, м. Харків

ЗАЯВНИК:                                           

Комунальне підприємство «Харківводоканал»

61013, м. Харків, вул. Шевченка, 2

Ідентифікаційний код – 03361715

Email: office@vodokanal.kharkov.ua

Телефон:  (057) 712-15-21, 712-17-65 (ф.)

 

БОРЖНИК:                                          

Сидоренко Анастасія Іванівна

вул. Проекторна, буд. 17, кв. 000,

м.  Запоріжжя, 01234

тел. моб. (000) 000-11-22

паспорт № 567880000 від 03.01.2018, орган, який видав: 1444

реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1234505000

 ЗАЯВА

про скасування судового наказу від 03.11.2016 по справі № 644/13338/20-ц

         03.09.2020 Московський районний суд м. Харкова видав наказ про стягнення, у тому числі  з мене, на користь Комунального підприємства «Харківводоканал» за послуги з централізованого водопостачання за період з 01 серпня 2007 року по 03 вересня 2020 року, у розмірі 7704 грн. 72 коп., за послуги централізованого водовідведення за період з 01 липня 2011 року по 03 вересня 2020 року у розмірі 3801 грн. 10 коп., індекс інфляції за весь час прострочення у розмірі 2076 грн. 26 коп., три проценти річних від простроченої суми у розмірі 296 грн. 49 коп., а всього 13878 ( тринадцять тисяч вісімсот сімдесят вісім) грн. 57 коп., а також про стягнення суми судового збору у розмірі 689 (шістсот вісімдесят дев’ять) грн. 00 коп.

Судовий наказ набрав законної сили 03.09.2020.

Вважаю, що судовий наказ виданий судом є незаконним та підлягає скасуванню з наступних підстав.

Я, Сидоренко Анастасія Іванівна, дійсно до 07.11.2019 була зареєстрована за адресою: м. Харків вул. Космонавтів, 5 кв. 10, але за вказаною адресою я не проживала з п’ятирічного віку, а фактично мешкаю за адресою м. Запоріжжя вул. Проекторна, буд. 17, кв. 000.

Відповідно до п. 13 ст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,  споживачами житлово-комунальних послуг є індивідуальні або колективні споживачі.

Згідно із п. 6 ст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», індивідуальний споживач — це фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об’єктом нерухомого майна і отримує житлово-комунальну послугу для власних потреб та з якою або від імені якої укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги.

У відповідності до п. 5 ст. 1 «Про житлово-комунальні послуги» житлово-комунальні послуги — результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил, що здійснюється на підставі відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг.

Отже, законодавством визначено, що споживачами комунальних послуг є особи, які є власниками/співвласниками нерухомого майна та якими укладалися договори про надання житлово-комунальної послуги.

З цього приводу, хочу звернути особливу увагу суду на той факт, що я не є власником/співвласником квартири, розташованою за адресою м. Харків вул. Космонавтів, 5 кв. 10 та ніколи не укладала та не підписувала із Комунальним підприємством «Харківводоканал» договори про надання послуг з водопостачання та водовідведення, а отже я не є, з точки зору ст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», споживачем комунальних послуг, а КП ««Харківводоканал» їх надавачем по відношенню мене.

Відповідно до ст.ст. 95-96 Цивільного процесуального кодексу України (в редакції яка діяла на момент видання спірного судового наказу) судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду таких вимог:

1) про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати;

2) про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника;

3) про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості;

4) про присудження аліментів на дитину в розмірі тридцяти відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб;

5) про повернення вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола споживачів.

Згідно зі ст. 104 Цивільного процесуального кодексу України (в редакції яка діяла на момент видання спірного судового наказу), після видачі судового наказу суд не пізніше наступного дня надсилає його копію боржникові рекомендованим листом із повідомленням.

Днем отримання боржником копії судового наказу є дата, зазначена у поштовому повідомленні про вручення. Якщо ж боржник відмовляється від отримання копії судового наказу або відсутній за вказаною адресою, днем отримання боржником копії судового наказу є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову боржника отримати копію судового наказу чи відмітки про відсутність боржника за вказаною адресою.

Стаття 105 Цивільного процесуального кодексу України (в редакції яка діяла на момент видання спірного судового наказу) регламентує право боржника протягом десяти днів з дня отримання копії судового наказу та доданих до неї документів подати письмову заяву про його скасування.

Тобто обов’язок суду після видання відповідного судового наказу надіслати його для вручення боржнику, який протягом встановленого законом строку має право звернутися із заявою про перегляд вказаного наказу.

З урахуванням того, що копія оспорюваного наказу мені не надсилалася та я її не отримувала у силу того, що я постійно проживаю у м. Маріуполі, я практично не знала та не могла знати про існування вказаного судового наказу, який я до дійсного часу не отримувала. Про його існування я дізналася 01.10.2020 після того як за місцем моєї роботи мені повідомили про накладання арешту на мої банківські рахунки на які я отримую заробітну плату, у результаті чого, скориставшись електронними сервісами сайту Судової влади України я дізналася про існування вказаного наказу.

Окрім цього, скориставшись сервісами сайту Міністерства юстиції України, я дізналася про наявність виконавчого провадження відносно мене з наступники реквізитами:  № АСВП: 11124700          Орган ДВС:        Московський ВДВС м. Харків ГТУЮ у Харківській області; Дата відкриття: 08.09.2020; Стан ВП:  Примусове  виконання. БОРЖНИК:    Фізична особа        ПІБ:  Сидоренко Анастасія Іванівна Дата народження:11.00.1998. СТЯГУВАЧ     Комунальне підприємство   Найменування:         КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВ «ХАРКІВВОДОКАНАЛ»     ЄДРПОУ:  03361715.

У наслідок чого вважаю, що мої права та законні інтереси порушені, а КП «Харківводоканал» не мала права звертатися до суду за отриманням судового наказу в порядку ст. 96 ЦПК України, а у випадку наявності боргу у спірних правовідносинах стягувати такий борг потрібно у позовному провадженні.

Відповідно до ст. 171 ЦПК України Розгляд заяви про скасування судового наказу заява про скасування судового наказу не пізніше наступного дня передається судді, визначеному у порядку, встановленому статтею 33 цього Кодексу. Заява боржника про скасування судового наказу, подана після закінчення строку, встановленого частиною першою статті 170 цього Кодексу, повертається, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку для подання цієї заяви. У разі відсутності підстав для повернення заяви про скасування судового наказу, суддя не пізніше двох днів після її подання постановляє ухвалу про скасування судового наказу, в якій роз’яснює заявнику (стягувачу) його право звернутися до суду із тими самими вимогами в порядку спрощеного позовного провадження. В ухвалі про скасування судового наказу суд за клопотанням боржника вирішує питання про поворот виконання судового наказу в порядку, встановленому статтею 444 цього Кодексу.

Відповідно до п.п.11, 12 Перехідних положень ЦПК України (в редакції від 03.10.2017 року, яка набрала законної сили 15.12.2017 року), заяви і скарги, подані до набрання чинності цією редакцією Кодексу, провадження за якими не відкрито на момент набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цієї редакції Кодексу. Заяви, подані до набрання чинності цією редакцією Кодексу і містять вимоги, що можуть бути розглянуті за правилами наказного провадження, розглядаються за правилами наказного провадження, встановленими цією редакцією Кодексу, якщо їх судовий розгляд не розпочався за правилами позовного провадження.

Відповідно до Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження» наявність спору про право, яке є підставою для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу, вирішується суддею у кожному конкретному випадку, виходячи із характеру та обґрунтованості заявленої матеріально-правової вимоги і документів, доданих до заяви. Наявність спору можна встановити відсутністю документів, що підтверджують наявність суб`єктивного права у заявника; документів, що підтверджують порушення суб`єктивного права або документів, що підтверджують виникнення права вимоги. Крім того, мають ураховуватися обставини, якщо із доданих документів вбачається, що боржник заперечує, не визнає або оспорює свій обов`язок перед заявником (кредитором); із доданих документів вбачається пропуск позовної давності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 13, 171-173 ЦПК України, —

 ПРОШУ СУД:

1.Скасувати судовий наказ від 03.09.2020, виданий Московським районним судом м. Харкова по справі № 644/13338/20-ц  (провадження № 2-т/644/7000/20).

Додатки: 1. Документ про сплату судового збору на 1 аркуші.

2.Клопотання про поновлення пропущеного строку на 1 аркуші.

3.Копія судового наказу від 03.09.2020 на 1 аркуші.

4.Копія паспорту, ІНН та свідоцтва про шлюб на 2 аркушах.

5.Відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно на 1 аркуші.

 

 

«___» _________20__ року                                                       ____________А.І. Сидоренко

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.