Жалоба на бездействие прокурора

Одной из распространенных проблем является игнорирование органами досудебного расследования и прокурорами заявлений о совершении преступления.

Так, в соответствии со ст. 214 УПК Украины, внесение в Единый реестр досудебных расследований ведомостей о преступлении, является не правом, а ОБЯЗАННОСТЬЮ следователя или прокурора.

Тем не менее, зачастую уполномоченные на то лица, попросту игнорируют данную обязанность и при поступлении соответствующего сообщения о преступлении не совершают возложенные на них законом процессуальные действия.

Ниже представлен образец  жалобы в адрес вышестоящего прокурора на бездействия прокуроров нижестоящего уровня.Прокурору Київської області

бульвар Лесі Українки, 27/2, Київ, 01014

Сидоренка Сидора Сидоровича

01014, м. Київ пр-т Героїв України,1 кв. 1

м.т. (000) 000-00-00 

СКАРГА

на дії (бездіяльність) підпорядкованих прокурорів

 Мною, Сидоренко С.С., 29.11.20__ на адресу місцевої прокуратури м. Київа № 2, рекомендованим листом, було направлено письмове звернення, яким  супроводжувалось  повідомлення  про   вчинення   громадянкою  Ільчук О.В. кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 383 КК України, для прийняття прокурором відповідного процесуального рішення.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 214 КПК України, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно висновків Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, наведених при узагальненні практики розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, якщо зі звернення особи вбачається, що вона порушує перед органом досудового розслідування чи прокурором питання про вчинення кримінального правопорушення, ініціюючи здійснення ним дій, визначених КПК, то навіть за умови, що результати аналізу наведених особою відомостей свідчать про відсутність ознак складу злочину, такі відомості мають бути внесені до  ЄРДР з   подальшим   закриттям   кримінального   провадження   відповідно   до ст. 284 КПК.

З огляду на те, що мною разом із письмовим повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, на адресу прокурора було направлено і письмове звернення, то я вважаю, що останній повинен був окрім дій передбачених ч. 1 ст. 214 КПК України, виконати обов’язки покладені на нього Законом України «Про звернення громадян».

Положеннями ч. 1 ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» встановлено, що звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Однак, незважаючи на викладені норми Законів, мною до дійсного часу відповідь за результатами розгляду мого звернення та повідомлення про злочин від 29.11.20___ —  не отримана. 

Виходячи з норм викладених у ст. 19 Конституції України, органи державної влади та їх посадові особи, зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У відповідності до ст. 55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Таким чином вважаю, що посадовими особами місцевої прокуратури при розгляді мого звернення і повідомлення про злочин від 29.11.20__ були порушені вимоги ч.1 ст. 214 КПК України та ч. 1 ст. 20 Закону України «Про звернення громадян», що у свою чергу, суперечить положенням ст. 19  Конституції України та позбавляє мене права на оскарження неправомірних дій, яке гарантується ст. 55 Конституції України.

Вочевидь, що викладені обставини, свідчать про невиконання службових обов’язків прокурорами місцевої прокуратури, порочать звання прокурора і викликають сумнів у їх об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури в цілому. 

На підставі викладеного, керуючись вимогами Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах прокуратури, затвердженої наказом Генерального прокурора України від 06.12.2017  № 343, —

ПРОШУ:

1.Розглянути дану скаргу та призначити на її підставі проведення відповідного службового розслідування про результати якого повідомити письмово на мою адресу.

2.Роз’яснити підпорядкованим    прокурорам    про     обов’язковість виконання   дій,   передбачених   ч.  1   ст.  214  КПК  України  за  наявності повідомлення  про  вчинення  кримінального  правопорушення.

3.Організувати здійснення заходів по виконанню процесуальних дій згідно мого повідомлення про кримінальне правопорушення від 29.11.20__, про що не пізніше 24 годин надати мені відповідний витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань.

          Додаток: копія квитанції   про  направлення    29.11.20___     письмового

повідомлення     на        адресу       місцевої      прокуратури

м. Київа на 1 (одному) аркуші в 1 (одному) примірнику.

«____» ___________20___рік                                               ____________С.С. Сидоренко

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.