Обязаны ли Вы передавать свой автомобиль для нужд военных в случае боевых действий?

С момента начала боевых действий на востоке Украины прошло уже несколько лет. Страна уже успела отойти от шока и неожиданности произошедшего, военнослужащие стали примером для подражания подрастающему поколению, а законодательство было приведено в соответствие со сложившейся действительностью, учитывая потребности и защиту прав и интересов военных.

Так, одним из насущных и острых вопросов для некоторых предприятий и граждан  стало предоставление собственных автомобилей для нужд военных.

Ответы на интересующие вопросы по этой теме раскрыты в статье ниже, которая предостережет Вас, в случае, если Вы окажитесь в подобной ситуации, от ненужных и утомительных судебных тяжб за свое имущество.


Відповідно до ст. 6 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (далі- Закон), військово-транспортний обов’язок  установлюється  з метою задоволення  потреб  Збройних  Сил   України,   інших   військових формувань  на особливий період транспортними засобами і технікою і поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні  органи,  органи місцевого самоврядування,  підприємства, установи  і  організації,  у  тому  числі  на  залізниці,   порти, пристані,  аеропорти,  нафтобази,  автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства,  установи  і  організації,  які забезпечують   експлуатацію   транспортних  засобів,  а  також  на громадян — власників транспортних засобів.

Порядок   виконання   військово-транспортного  обов’язку визначається Кабінетом Міністрів України.

Порядок виконання військово-транспортного обов’язку, визначений Положенням про військово-транспортний обов’язок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1921.

Відповідно до п. 27 Положенням про військово-транспортний обов’язок, залучення під час мобілізації транспортних засобів і техніки оформляється відповідним актом приймання-передачі за формою визначеною даним Положенням.

Акт приймання-передачі складається у трьох примірниках і підписується керівником підприємства, установи та організації або його уповноваженим представником, військовим комісаром або його уповноваженим представником та командиром (начальником) військової частини (підрозділу), установи та організації військового формування або його уповноваженим представником, якому передається транспортний засіб або техніка, і скріплюється печатками.

Пунктом 28 Положенням про військово-транспортний обов’язок встановлено, що в акті приймання-передачі транспортних засобів і техніки зазначається залишкова (балансова) вартість транспортного засобу або техніки, визначена відповідно до даних балансу підприємства, установи та організації, складеного на останню звітну дату (останній день кварталу (року).

Згідно до п. 29 Положення про військово-транспортний обов’язок, після взяття на облік в установленому порядку у відповідній військовій частині (підрозділі), установі та організації військових формувань прийнятих транспортних засобів і техніки проводиться їх відомча реєстрація із здійсненням обов’язкового технічного контролю (у разі відсутності документів, що підтверджують його здійснення).

Окремо слід зазначити, що на початку бойових дій на Донбасі у 2014 році, масово у звільнені української землі від окупантів, приймали участь так звані добровольчі підрозділи, деякі з яких не входили до складу Збройних Сил України та інших військових формувань, а біль того, вони ніколи не мали статусу юридичних осіб, тому ті власники автомобільного транспорту, які надавали транспортні засоби вказаним вище підрозділам, при поверненні своєї власності можуть розраховувати лише на порядність командирів таких добробатів.

Підсумовуючи наведене слід застерегти власників колісних транспортних засобів від передавання своєї техніки військовим, керуючись при цьому лише мотивами патріотизму і якщо ви бажаєте згодом повернути свою рухому власність треба все робити у суворій відповідності до встановленого законодавством порядку.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.