Исковое заявление по взысканию не выплаченной индексации

В соответствии с действующим законодательством Украины заработная плата граждан подлежит индексации, то есть увеличению на индекс инфляции в стране. Однако не всегда работодатели индексируют зарплату своих работников. Причины тому могут быть разные: отсутствие средств, желание сэкономить бюджет предприятия или учреждения за счет благосостояния своих работников и прочее.  В подобных ситуациях вам придется обращаться за защитой своих законных прав и интересов в суд с исковым заявлением о понуждении произвести индексацию заработной платы и выплатить ее в полном объеме, в том числе за несколько лет, в которых такая  индексация не проводилась.

Ниже представлен образец искового заявления в суд по подобной категории дел. 

Донецький окружний адміністративний суд

84122, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 1

 

ПОЗИВАЧ:                                    

БИКОВ Віктор Вікторович

 паспорт громадянина України серія АА № 012345

 ІНН: 0123456789

 00104, м. Київ вул. Індустріальна, 33

 моб. тел. (097) 000-11-22

 засоби електронного зв’язку відсутні

 

ВІДПОВІДАЧ:                              

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 9937

(Донецький прикордонний загін Донецько-  

Луганського регіонального управління

Державної прикордонної служби України)

ЄДРПОУ 14321726

87521, м. Маріуполь вул. Гагаріна, 150-а

 тел. (0629) 51-37-74

 Е-mail: doneckiy_zagin@dpsy.gov.ua

 

Позивач звільнений від сплати судового збору

у порядку ст. 5 Закону України «Про судовий збір»,

як учасник бойових дій

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити певні дії

 Я, Биков Віктор Вікторович з  2009 по 20__ роки, проходив військову службу у Держаній прикордонній службі України.

Звільнений з військової служби в запас наказом начальника Донецького прикордонного загону від 17.01.2020 № 00-ОС  за підпунктом «а» (у зв’язку із закінченням строку контракту) пункту 2 частини 5 ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу».

Виключений зі списку особового складу та всіх видів забезпечення наказом начальника 1 прикордонного загону Донецько-луганського регіонального управління ДПС України від 01.03.2020 № 11-ОС.

З огляду на те, що під час проходження військової служби, нарахування мені грошового забезпечення в період з 01.07.2015 по 31.12.2018 проводилося не в повному обсязі, зокрема, без врахування індексації, я 21.03.2020, звернувся із письмовим запитом до начальника Донецького прикордонного загону (військова частина 9937), в якому просив провести індексацію грошового забезпечення за вказаний період та здійснити його виплату. Однак, наприкінці березня я отримав письмову відповідь від начальника Донецького прикордонного загону, в якому мені було відмовлено у задоволені мого звернення на підставі того, що кошторисні призначення Державної прикордонної служби України на 2015-2018 роки не передбачали здійснення видатків на виплату індексації грошових доходів військовослужбовців.

Відповідно до п. 293 Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115/2009, особа, звільнена з військової служби, на день виключення із списків особового складу органу Держприкордонслужби розраховується за всіма видами належного їй на день звільнення матеріального та грошового забезпеченням.

У зв’язку з чим, вважаю, що мої права були порушені та я вимушений звернутися до суду за їх захистом. Свою правову позицію, я обґрунтовую наступним чином.

Статтею 43 Конституції України визначено, що кожен має право, зокрема, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Згідно із ч. 1 ст. 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України, іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності.

Відповідно до ст. 1-2 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами.

У зв’язку з особливим характером військової служби, яка пов’язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації.

Відповідно до частин 2, 3 ст. 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» до складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового забезпечення. Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця. Грошове забезпечення підлягає індексації відповідно до закону.

Відповідно до п. 1.9 Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 20.05.2008 № 425, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.06.2008 за № 537/15228, індексація грошового забезпечення військовослужбовцям здійснюється в порядку та розмірах, установлених законодавством.

Правові, економічні та організаційні основи підтримання купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін з метою дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України визначає Закон України «Про індексацію грошових доходів населення».

Статтею 2 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» визначено, що індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру, зокрема, оплата праці (грошове забезпечення). Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

Відповідно до статей 4, 6 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 103 відсотка.

Обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з місяця введення в дію Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

Для проведення подальшої індексації грошових доходів населення обчислення індексу споживчих цін починається за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації, зазначений у частині першій цієї статті.

Підвищення грошових доходів населення у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому опубліковано індекс споживчих цін.

У разі якщо грошові доходи населення підвищено з урахуванням прогнозного рівня інфляції випереджаючим шляхом, при визначенні обсягу підвищення грошових доходів у зв’язку із індексацією враховується рівень такого підвищення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У разі виникнення обставин, передбачених статтею 4 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» грошові доходи населення визначаються як результат добутку розміру доходу, що підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, та величини індексу споживчих цін.

Порядок проведення індексації грошових доходів населення визначається Кабінетом Міністрів України.

Правила обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації та сум індексації грошових доходів населення, визначені Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (далі  Порядок № 1078).

Згідно з п. 1-1 Порядку № 1078 (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) підвищення грошових доходів громадян у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 101 відсотка (у 2016 році — 103 відсотка).

Індекс споживчих цін обчислюється Держстатом і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.

Для проведення подальшої індексації грошових доходів населення обчислення індексу споживчих цін починається за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації, зазначений в абзаці другому цього пункту.

Відповідно до п. 2 Порядку № 1078 індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема, грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби (грошове забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби, — в редакції 17.07.2003 № 1078 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 141).

За змістом п. 4 Порядку № 1078 індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення. У межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, індексуються оплата праці (грошове забезпечення), розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, допомога по безробіттю та матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, що надаються залежно від страхового стажу у відсотках середньої заробітної плати, стипендії.

Сума індексації грошових доходів громадян визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків.

Пунктом 5 Порядку № 1078 визначено, що у разі підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків. Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.

Аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що місяць, в якому відбулося підвищення оплати праці (суми її постійних складових), є базовим при проведенні індексації.

Відповідно до п. 6 Порядку № 1078 виплата сум індексації грошових доходів здійснюється за рахунок джерел, з яких провадяться відповідні грошові виплати населенню, а саме: підприємства, установи та організації, що фінансуються чи дотуються з державного бюджету, підвищують розміри оплати праці (грошового забезпечення) у зв’язку з індексацією за рахунок власних коштів і коштів державного бюджету.

У разі коли грошовий дохід формується з різних джерел і цим Порядком не встановлено черговість його індексації, сума додаткового доходу від індексації виплачується за рахунок кожного джерела пропорційно його частині у загальному доході.

Проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік (вказана норма застосовується із 01.12.2015).

Таким чином, індексація грошового забезпечення є однією із основних державних гарантій щодо оплати праці. Окремо хочу звернути  увагу, що відповідно до вимог чинного законодавства України, проведення індексації у зв’язку зі зростанням споживчих цін (інфляцією) є обов’язковою для всіх юридичних осіб-роботодавців, незалежно від форми власності та виду юридичної особи.

Статтею 18 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» визначено, що законами України з метою надання соціальної підтримки населенню України в цілому та окремим категоріям громадян встановлюються державні гарантії, зокрема, щодо індексації доходів населення з метою підтримання достатнього життєвого рівня громадян та купівельної спроможності їх грошових доходів в умовах зростання цін.

Тобто, індексація грошового забезпечення є однією з основних державних гарантій щодо оплати праці. За вимогами вказаних вище нормативно-правових актів, проведення індексації у зв’язку зі зростанням споживчих цін (інфляцією), є обов’язковою для всіх юридичних осіб-роботодавців, незалежно від форми власності та виду юридичної особи.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Кечко проти України» від 08.11.2005 зазначено, що держава може вводити, призупиняти чи закінчити виплату таких надбавок, вносячи відповідні зміни в законодавство. Однак, якщо чинне правове положення передбачає виплату певних надбавок, і дотримано всі вимоги, необхідні для цього, органи державної влади не можуть свідомо відмовляти у цих виплатах доки відповідні положення є чинними (п.23 рішення).

У зв’язку з цим, Європейський суд з прав людини не прийняв аргумент Уряду України щодо бюджетних асигнувань, оскільки органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань.

У рішеннях Конституційного Суду України від 06.07.1999 № 8-рп/99 та від 23.03.2002 № 5-рп/2002 суд зазначив, що необхідність додаткових гарантій соціальної захищеності громадян, які відповідно до статті 17 Конституції України перебувають на службі у військових формуваннях та правоохоронних органах держави, забезпечуючи суверенітет і територіальну цілісність України, її економічну та інформаційну безпеку, а саме: у Збройних Силах України, органах Служби безпеки України, міліції, прокуратури, охорони державного кордону України, податкової міліції, Управління державної охорони України, державної пожежної охорони, Державного департаменту України з питань виконання покарань, тощо, як під час проходження служби, так і після її закінчення зумовлена насамперед тим, що служба у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах держави пов’язана з ризиком для життя і здоров’я, підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фахових, фізичних, вольових та інших якостей. Це повинно компенсуватися наявністю підвищених гарантій соціальної захищеності, тобто комплексу організаційно-правових економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту саме цієї категорії громадян як під час проходження служби, так і після її закінчення.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади і органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

Згідно з ч. 1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 262 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд справи по суті за правилами спрощеного позовного провадження починається з відкриття першого судового засідання. Якщо судове засідання не проводиться, розгляд справи по суті розпочинається через тридцять днів  з дня відкриття провадження у справі.

Додатково зазначаю, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст.  227, 241-246, 250, 262 Кодексу адміністративного судочинства України,-

 ПРОШУ СУД:

1.Прийняти позов до свого провадження та розглянути його у порядку та заправилами спрощеного позовного провадження (без виклику /повідомлення/  сторін).

2.Визнати протиправними     дії    військової   частини    9937    (Донецькогоприкордонного загону Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби України) щодо невиплати мені, Бикову Віктору Вікторовичу індексації грошового забезпечення за період з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2018 року.

3.Зобов’язати військову частину 9937 (Донецький прикордонний загін Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби України), нарахувати та виплатити мені, Бикову Віктору Вікторовичу, індексацію грошового забезпечення за період з 01.07.2015 по 31.12.2018 включно.

 

Додатки:               1. Копія позовної заяви з додатками позивачу на ___ аркушах.

2.Копія витягу з наказу про зарахування до списків військової частини та призначення на посаду від 00.00.2009 №  111-ОС на ___ аркуші.

3.Копія витягу наказу начальника Донецького прикордонногозагону від 17.01.2020 № 00-ОС на ___ аркуші.

4.Копія витягу з наказу начальника 1 прикордонного загонуДонецько-луганського регіонального управління ДПС України від 01.03.2020 № 11-ОС на ___ аркуші.

5.Копія листа Донецького прикордонного загону від 26.03.2020 № 11-2115 на ___ аркуші.

6.Копія довідки про грошове забезпечення на ___ аркуші.

7.Копія паспорту громадянина України та ІНН на ___ аркуші.

8.Копія посвідчення учасника бойових дій на ____ аркуші.

 

«___» ______20__ року                                                      ______________ В.В. Биков

 

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УкрЮрDOC.